Szolgáltatások

Feladatomnak tekintem azt, hogy segítséget nyújtsak műszaki területeken az egyéni, kis -és középvállalkozások számára . Megkönnyítve ezzel a vállalat és a bennük dolgozó személyek hétköznapjait.  Társsegítséget nyújtok a tervezett projektek és beruházások során, illetve az aktuálisan felmerülő kihívások elhárításában.


Karbantartás tervezés

 • Adott gépre vonatkozó ütemezett karbantartás tervezése - A gépek működésének minősége és élettartamuk hossza jelentősen függ a rajtuk elvégzett karbantartás gyakoriságától és minőségétől. A szolgáltatás keretein belül felmérem a gépének állapotát, megismerem annak kihasználtságát és karbantartási pontjait. Ezután a tulajdonossal együtt megtervezve beállítunk egy periódus időt a karbantartások elvégzésére. Ezekben az időpontokban automatikusan érkezem a szükséges csere alkatrészekkel és karbantartási anyagokkal a gépet karbantartani. 

Projekt koordinálás

 • Felújítási, átalakítási -és javítási munkálatok koordinálása - A meglévő állapotok felmérése, majd az adott elképzelés vagy aktív probléma szerinti megoldások kivitelezésének a koordinálásban történő segítségnyújtás.
 • Beruházások előkészítése, szervezése, lebonyolítása - A beruházási projekten belül segítek előre feltárni a pontos igényeket, törekszek az optimális műszaki tartalom elérésére.
 • Tervezés koordináció - A tervezési fázisban való részvételt biztosítom, az egyes részegységek koordinálásával, és a megválaszolandó műszaki kérdésekben való
  információgyűjtéssel.
 • Ingatlanfejlesztések kivitelezés koordinációja - A kivitelezés során a megrendelő igényeinek betartatása, emellett az előre megtervezett műszaki paraméterek ellenőrzése, továbbá a technológiai és munkavédelmi szempontok betartása. A folyamat során felmerülő komplikációkra való azonnali reagálás és leggyorsabb megoldás elérése.

Költség koordinálás

 • Költségellenőrzés - Független külső szemlélőként felmérem az aktuális műszaki kapacitást a kérdéses területen, ellenőrzöm a meglévő egységek állapotát, azután a költségcsökkentő megvalósításokra javaslatokat készítek.
 • Költségbecslés, véleményezés - A konzultációk során a tervezések, elképzelések és egyedi igények áttekintését követően a lehetséges megvalósításokhoz szükséges költségekre teszek előzetes árbecslést. Emellett felmérem a kivitelezés lehetséges módozatait.

Műszaki tanácsadás

 • Eszközfejlesztési tanácsadás - Meghatározott igény alapján felmérem a piaci szereplőket, majd ezek összevetését követően közösen kiválasztjuk a vállalkozás számára leginkább beillő beszállítót és eszközt.
 • Egyedi műszaki megoldások -Saját elképzeléséről beszélgetve, segítek műszaki szempontból közelebb kerülni a megvalósításhoz. 

Folyamattervek készítése -és oktatása 

 • Folyamatleírások, gyártástervek, műszaki leírások készítése - Az adott tevékenységen belül a meglévő és az újonnan bevezetett folyamatokra aktív használható leírás készítése digitális úton.
 • Folyamatok oktatása  - Amennyiben a  vállalkozás életében új feladatkörök vagy munkavállalók lépnek be, a rájuk vonatkozó oktatások lebonyolítása a vállalkozás igényei szerint. Előzetes egyeztetés alapján.

Irodaberendezések javítása 

 • Irodabútorok és berendezések javítása - Időnként felmerülnek a bútorokkal kapcsolatban sérülések, vagy a használatukból adódó kopás. Ilyen esetekben költséghatékony megoldás lehet azok javítása vagy felújítása, esetleges átalakítása.
 • Irodabútor beszerzés - Igény szerinti irodabútorok beszerzése, azok összeépítése és elhelyezése az megadott helyiségben.